Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liit

registriaadress: Mere pst 3, Tallinn, 10111
registrikood: 80214442
tegevuskoha aadress: Madara 29/2, Tallinn

e-mail: books@advent.ee
telefon: 734 3211 (E-N, 9-15)