Tunnistused_I_esikaas.jpg
Tunnistused_advent.ee_esilehe-pilt.jpg

Tunnistused kogudusele 1. köide, Ellen White

Teose „Tunnistused kogudusele“ üheksa köidet, mis hõlmavad 4738 lehekülge teksti, sisaldavad Ellen G. White’i kirjutatud artikleid ja kirju, mis on mõeldud seitsmenda päeva adventkoguduse juhendamiseks ja selle heaoluks. 1855. aasta detsembris ilmunud kuueteistleheküljeline brošüür tähistas nõuannete sarja algust, mille raames ilmusid aeg-ajalt järjestikuse numeratsiooniga brošüürid ja raamatud. Sõnumid käsitlesid mõistagi tolle aja probleeme, kuid enamasti seisame tänapäeval silmitsi samade probleemide, hädaohtude ja võimalustega, millega oli tegemist koguduse algaastatel.

„Tunnistused“ numbriga üks avaldati ainult seitse aastat pärast 1848. aasta meeldejäävat „hingamispäevakonverentsi“, kus adventusklikud panid taasavastatud tõdedega hingamispäevast ja pühamust aluse konkreetsetele õpetustele, mida seitsmenda päeva adventkogudus järgib. Nende väheste aastate jooksul oli töö märkimisväärselt edasi läinud.

„Tunnistuste“ esimene köide kujutab endast suurel määral nõuandeid vastrajatud ülejäänute koguduse alustuseks ning õpetuste, kogemuste ja ettevõtmiste arendamiseks, teine köide aga on peaaegu täielikult pühendatud koguduseliikmete isiklikule vagadusele. Kolmeteistkümne aasta jooksul, mil kirjutati neliteist tunnistuste brošüüri, mis praegu moodustavad esimese köite, kogus jõudu kirjastustöö,  organiseeriti kogudus, kehtestati selle finantssüsteem ning käivitati suur terviseprogramm. Viimase artiklikirjutamise ajal voolas Review and Heraldi kirjastuse trükipressidest Michigani osariigis Battle Creekis kirjandust pidevalt ning sealsamas lähedal töötas täie hooga vastavatud sanatoorium. Kodusõja sünged aastad olid möödas ja kogudusel oli käes võimaluste aeg. Nüüd tuli hoida saavutatud valdus enda käes ja laiendada selle piire. Koguduse pideva edu jaoks oli elutähtis selle liikmete laitmatus.

***********************

Ellen G. White’i (1827−1915) peetakse kõige enam tõlgitud Ameerika autoriks − tema teoseid on välja antud rohkem kui 160 keeles. Ta on kirjutanud üle 100 000 lehekülje väga erinevatel vaimulikel ja praktilistel teemadel. Pühast Vaimust juhituna ülistas ta Jeesust ja viitas Pühakirjale kui usu alusele.

***********************

Kõvaköide, 632 lk


19,00 €

Üldandmed

ISBN 9789949670093
Sellega seotud
Otsing

Kategooriad